poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Hosznia Ordynacka

Widok na Łysiec - najpiękniejsze wzniesienie Roztocza Gorajskiego i okalającą dolinę. Panorama wykonana w czerwcu 2014

Sugeruję : PE+F11