wtorek, 4 sierpnia 2015

Zielona dolina

Za namową przyjaciół pojechałem na fotograficzny rekonesans w dolinę Wolicy. Kopalnia kadrów, ale zbyt daleko na częstsze wizyty.